header

Over AMO-meteo

AMO-meteo is een meteorologisch adviesbureau dat onpartijdig in de markt staat.
Onze doelstelling is om onze klanten onafhankelijk en objectief te adviseren op het gebied van meteorologische meetopstellingen, sensoren en producten.

AMO-meteo, opgericht in februari 2006, adviseert klanten onafhankelijk en objectief over meteorologische meetlocaties, sensoren en producten. Voor alle duidelijkheid: wij verkopen geen meteorologische sensoren of meteorologische producten maar adviseren over deze materie.

Onder onze ‘kennisparaplu‘ is de nodige meteorologische expertise ondergebracht. Wij¬†beschikken zodoende over theoretische / praktische kennis en ervaring ten aanzien van meteorologisch onderzoek, meteorologische metingen, meetlocaties, sensoren en producten.

Wij inspecteren en doen onderzoek op en naar bestaande en nieuw beoogde meteorologische meetlocaties in landelijk en (rand)stedelijk gebied. Voorts doen we onderzoek naar dichtheid en spreiding van een meetnet.

AMO-meteo conformeert zich aan de richtlijnen en aanbevelingen van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en het KNMI Handboek Waarnemingen.