header

Casus

Wat is de meerwaarde van een meteorologisch advies en wat levert het op!

Logische klantvragen die wij het best kunnen beantwoorden aan de hand van een recente opdracht.

In de meteorologische meethiërarchie is een juiste locatie een eerste vereiste voor een kwalitatieve en representatieve meting. Anders gezegd, een ‘goede’ locatie is, los van de gebruikte sensor(en), bepalend voor de kwaliteit van de meting(en).                                                                               

Is een locatie voor het desbetreffende meetdoel als representatief gekwalificeerd, dan kan in principe elke meteorologische sensor worden toegepast. Uiteraard zal het type sensor, de nauwkeurigheid, de temporele resolutie (tijdsintervallen) en de bedrijfszekerheid in de praktijk afhangen van de eisen die men als gebruiker stelt.

Casus