header

Meetnet neerslag

Kwalitatieve en representatieve grondstations zijn nodig om betere neerslaginformatie uit neerslagradar te verkrijgen.
AMO-meteo is bezig om het huidige neerslagmeetnet in Nederland te verbeteren met als doel een goed dekkend netwerk van stations (één station op circa 50 km²) met een hoge temporele data resolutie op basis van 5 minuten beschikbaarheid. Hoogfrequent corrigeren van neerslagradarbeelden voor betrouwbare actuele neerslaginformatie met een grid van 1 km x 1 km.
Wij adviseren organisaties over de kwaliteit van grondstations en de geschiktheid voor het meetdoel. Voorts doen we in alle beheersgebieden onderzoek naar de gewenste dichtheid en spreiding.

Organisaties die neerslag meten  

HHNK
Rijnland
HDSR
Waternet
NO Nederland
Rijn en IJssel
Vallei en Veluwe
Rijn en IJssel
Brabantse Delta
Gemeente Beuningen
Gemeente Doesburg
Dunea