header

Ontzorgen

Organisaties e/o instanties die meteorologische metingen verrichten, zijn vooral geïnteresseerd in sensordata en over het algemeen minder in sensoronderhoud. Dit verschil in interesse is, zo leert de ervaring, vaak oorzaak van onbetrouwbare metingen met alle gevolgen voor de kwaliteit van het eindproduct. Wij kunnen U hierin ‘ontzorgen’.

Hoe gaat dit in zijn werk;
U sluit met ons een overeenkomst waarin o.a. het navolgende wordt vastgelegd: eigendom sensor(en); protocol (inclusief responsietijd) aangaande preventief en correctief sensoronderhoud; frequentie sensor- & locatietoezicht; ruimtelijke inspectie.

Op deze manier is de kwaliteit beter geborgd, bijkomend voordeel is dat U slechts met één partij te maken heeft.

Wij maken graag een afspraak met U over de ins en outs.