header

Meetnet-integratie

In ons land worden veel meteorologische metingen verricht. Afhankelijk van het meetdoel kan het daarbij gaan om één of meerdere meteorologische grootheden.

Partijen (instanties, bedrijven en sectoren) meten meestal autonoom en zijn niet of onvoldoende op de hoogte van ‘buurmetingen’. Soms hoeven ze dat ook niet te zijn als voor het productieproces ‘slechts’ een lokale meting volstaat.

Een meetnetintegratieonderzoek kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren! Immers, door het samenvoegen van relatief kleine meetnetten met metingen van dezelfde meteorologische grootheid, wordt voorkomen dat nabijgelegen partijen in de buurt van elkaar een instrument plaatsen. Met andere woorden, door onderzoek wordt inzichtelijk of een partij al meet in het gebied waar een andere partij ook meet of van plan is dit te gaan doen. Partijen kunnen door meetnetintegratie gebruik (gaan) maken van elkaars data. Naast data heeft men ook inzage in de kwaliteit van een meetlocatie en de in gebruik zijnde sensor.

AMO-meteo heeft jarenlange ervaring op het gebied van meetnetten. Wij beschikken over de benodigde informatie waar in ons land een meting plaatsvindt, het soort meting en welke partij hiervoor verantwoordelijk is.

Wij adviseren u graag over een meetnetintegratieonderzoek. Ons motto: ‘U investeert door te besparen’.